Sporafjell i Verdalen

Sporafjell, Verdalen

Vi har bidratt med opparbeidelse av vei, vann og avløp til det nye boligområde på Sporafjell, som ligger sentralt på Klepp. I tillegg har vi lagt opp til grøntområder og lekeplasser, samt gjort tomtearbeid på feltet som inneholder rundt 75 boenheter.

Sted: Sporafjell, Verdalen
Status: Ferdig