Soleglad boligfelt på Bryne

Soleglad, Bryne

Det skal bygges leiligheter på Bryne vest, og arbeidet er allerede godt i gang!

Vi skal laste ut 50.000 m³ masse, og klargjøre tomtene hvor det etterhvert skal bygges både boliger, næringslokaler og parkeringsplasser.

Les mer her: solegradbryne.no

Sted: Bryne
Oppdragsgiver: Masiv AS
Status: Under arbeid