Industriområde på Svertingstad

Mellemstrand referanse: Opparbeidelse av industritomter Svertingstad
På Svertingstad i Time kommune opparbeides det nå et nytt industriområde (N1). Vi har ansvar for masseutskifting, vei, vann og avløpsarbeid og grunnarbeid. Arbeidet blir ferdigstilt i høst.
Sted: Håland, Bryne
Oppdragsgiver: GK Eiendom AS
Status: Under arbeid