Kleppelundsvegen

Grunnarbeid med gravemaskin ved Kleppelundsvegen
Fornying av vann og avløpssystem, veioppbygging og fortau. Arbeider nå med etappe 3 (vei inn til den nye skolen).
Sted: Klepp
Oppdragsgiver: Klepp kommune
Status: Under arbeid