Kleppeloen Skule

Grunnarbeid for Kleppeloen skule

På Klepp jobbes det nå med Kleppeloen skule. Den nye skolen skal ta imot elever i 1.-7. trinn, og har plass til 350 elever.

Prosjektet skal inneholde skole på vel 5000 m² og en aktivitetshall på 600 m². Den nye Kleppeloen skule er planlagt utført i tre og betong både i skoledelen og i aktivitetshallen. Prosjektet har mål om å være et nullenergibygg. Det skal derfor være solceller på så godt som alle takflater. Bygget er ellers forsynt med lokal fjernvarme. Bygget skal overholde passivhuskrav og på grunn av byggherrens høye fokus på reduserte klimagassutslipp så skal bygget BREEAM-sertifiseres.

Prosjektet er godt i gang. Planlagt ferdigstilling er våren 2024 og vårt oppdrag har en verdi på omlag 20 millioner kroner.

Vi har ansvar for grunnarbeid og uteomhusarbeid i dette prosjektet.

Les mer om prosjektet hos Klepp kommune

Sted: Kleppeloen
Oppdragsgiver: Jærentreprenør
Status: Under arbeid