Kleivane

Gravemaskin i arbeid på Kleivane i Sandnes.

Vi har hatt en aktiv rolle i Sandnes Øst-utbyggingen som har resultert i Sandnes nye bydel – Kleivane! Her har vi har blant annet hatt ansvar for opparbeidelse av infrastruktur som vei, vann- og avløpssystem. Vi har også utført parkanlegget.

Som del av Sandnes Øst-utbyggingen startet vi opparbeidelse av veier og grøntanlegg i mai 2012.

Arbeidet bestod av å bygge opp infrastruktur som vei, vann og avløpssystem. Første etappe ble ferdigstilt høsten 2013, og deler av feltet ble ferdigstilt med rundt 110 ferdige boenheter i løpet av høsten 2014. Videre har flere boenheter kommet til og Kleivane har blitt en populær og voksende bydel i Sandnes kommune!
Sted: Sandnes
Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap
Status: Ferdig