Industriveien 1

Mellemstrand
Dalema skal bygge ut. Vårt arbeid startet opp i august 2023, og skal være ferdig neste høst. Vi har ansvar for grunnarbeid, vann og avløp, fordrøyningsanlegg, utgraving og arbeid uteomhus.
Sted: Håland, Time
Oppdragsgiver: IGANG
Status: Under arbeid