Bolig, lek og tur i Frøylandsparken

Arbeid med Frøylandsparken
Vi har stått for veg, vann og avløpsarbeid i Frøylandsparken. Boligområdet strekker seg over 25 mål og har store grøntområder, lekeplasser, ballsletter og turstier – i tillegg til en idyllisk bekk som renner ut i Frøylandsvatnet!
Sted: Frøylandsparken, Time
Oppdragsgiver: Frøyland Utbygging AS
Status: Ferdig