Boreringen

Boreringen
Vi har i flere år jobbet i Verdalen med Boreringen nord og sør.  Arbeider har bestått av støping av kulvert og tilstøtende natursteinsmurer. Vi har pukket, gruset og satt kantstein på hele strekket.
I juni 2023 var vi i mål med arbeidet, og veien kunne åpne.
Det har gått 25 år fra arbeidet startet til den ble ferdig. Det er flere grunner til det, både økonomi og at byggefelt i Verdalen er blitt utvidet. Men nå er veien endelig på plass, og en en kan kjøre rundt hele Verdalen.

 

Sted: Verdalen, Klepp
Status: Ferdig