Aluhak

Mellemstrand referanse: Aluhak
Aluhak produserer, selger, leier ut og monterer stillas. Vi har ansvar for grunnarbeid og utenomhusarbeid i deres nybygg på Kverneland.
Sted: Kverneland
Oppdragsgiver: Masiv
Status: Under arbeid