Våre referanser

Grunnarbeid med gravemaskin ved Kleppelundsvegen

Kleppelundsvegen

Fornying av vann og avløpssystem, veioppbygging og fortau. Arbeider nå med etappe 3 (vei inn til den nye skolen).
Vann og avløp, Veianlegg
Sted: Klepp
Oppdragsgiver: Klepp kommune
Status: Under arbeid

Se egen css på listing grid. Bruker vw. 

Grunnarbeid på Tangarholen

Tangarholen, blokk D

Den siste av i alt fire blokker skal nå bygges på Klepp stasjon.
Arbeid: Masseutskifting, Grunnarbeid, Uteomhusarbeid, Vann og avløp
Sted: Klepp stasjon
Oppdragsgiver: Jærentreprenør
Status: Under arbeid
Mellemstrand

Industriveien 1

Dalema skal bygge ut. Vårt arbeid startet opp i august 2023, og skal være ferdig neste høst. Vi har ansvar for grunnarbeid, vann og avløp, fordrøyningsanlegg, utgraving og arbeid uteomhus.
Arbeid: Grunnarbeid, Uteomhusarbeid, Vann og avløp
Sted: Håland, Time
Oppdragsgiver: IGANG
Status: Under arbeid
Grunnarbeid for Kleppeloen skule

Kleppeloen Skule

På Klepp jobbes det nå med Kleppeloen skule. Den nye skolen skal ta imot elever i 1.-7. trinn, og har plass til 350 elever.
Arbeid: Grunnarbeid, Uteomhusarbeid
Sted: Kleppeloen
Oppdragsgiver: Jærentreprenør
Status: Under arbeid
Mellemstrand referanse: Aluhak

Aluhak

Aluhak produserer, selger, leier ut og monterer stillas. Vi har ansvar for grunnarbeid og utenomhusarbeid i deres nybygg på Kverneland.
Arbeid: Grunnarbeid, Uteomhusarbeid
Sted: Kverneland
Oppdragsgiver: Masiv
Status: Under arbeid
Mellemstrand referanse: Opparbeidelse av industritomter Svertingstad

Industriområde på Svertingstad

På Svertingstad i Time kommune opparbeides det nå et nytt industriområde (N1). Vi har ansvar for masseutskifting, vei, vann og avløpsarbeid og grunnarbeid. Arbeidet blir ferdigstilt i høst.
Arbeid: Grunnarbeid, Masseutskifting, Vann og avløp, Veianlegg
Sted: Håland, Bryne
Oppdragsgiver: GK Eiendom AS
Status: Under arbeid
Ansatt i Mellemstrand ved rør.

Påbygg hos Totalbetong

Totalentreprenør Totalbetong utvikler sitt kontor på Håland.
Arbeid: Grunnarbeid, Masseutskifting, Tomtearbeid, Uteomhusarbeid, Vann og avløp, Veianlegg
Sted: Håland, Bryne
Oppdragsgiver: Totalbetong
Status: Under arbeid

Kleppeloen boligblokker

Boligblokkene i Kleppeloen er et fantastisk flott prosjekt. Her jobber vi for tiden med grunnarbeid og uteområdet.
Arbeid: Grunnarbeid, Riving, Tomtearbeid, Uteomhusarbeid, Vann og avløp, Veianlegg
Sted: GK Eiendom AS
Status: Under arbeid
Soleglad, Bryne

Soleglad boligfelt på Bryne

Det skal bygges leiligheter på Bryne vest, og arbeidet er allerede godt i gang!
Arbeid: Grunnarbeid, Massetransport
Sted: Bryne
Oppdragsgiver: Masiv AS
Status: Under arbeid
Boreringen

Boreringen

I juni 2023 ble Boreringen nord og sør åpnet, og nå kan du kjøre rundt hele Verdalen.
Arbeid: Steinløing, Grunnarbeid, Veianlegg
Sted: Verdalen, Klepp
Status: Ferdig