Vi har bred kompetanse innen ingeniør- og entreprenørarbeid og deltar i store prosjekter på Jæren, Sandnes, Sola og Stavanger.

Vi er en moderne og kunnskapsrik entreprenør med bred kompetanse og over 50 års erfaring. Vi leverer til avtalt tid og riktig pris. Vi går i dybden.

Våre referanser

Grunnarbeid med gravemaskin ved Kleppelundsvegen

Kleppelundsvegen

Fornying av vann og avløpssystem, veioppbygging og fortau. Arbeider nå med etappe 3 (vei inn til den nye skolen).
Vann og avløp, Veianlegg
Sted: Klepp
Oppdragsgiver: Klepp kommune
Status: Under arbeid

Tangarholen, blokk D

Den siste av i alt fire blokker skal nå bygges på Klepp stasjon.
Masseutskifting, Grunnarbeid, Uteomhusarbeid, Vann og avløp
Sted: Klepp stasjon
Oppdragsgiver: Jærentreprenør
Status: Under arbeid
Mellemstrand

Industriveien 1

Dalema skal bygge ut. Vårt arbeid startet opp i august 2023, og skal være ferdig neste høst. Vi har ansvar for grunnarbeid, vann og avløp, fordrøyningsanlegg, utgraving og arbeid uteomhus.
Grunnarbeid, Uteomhusarbeid, Vann og avløp
Sted: Håland, Time
Oppdragsgiver: IGANG
Status: Under arbeid